طلوع

1397
طلوع

هر صبح چون در آسمان می نگرم هزاران فرشته را می بینم که ندا می دهند سُبّوح قُدّوس …‏
اثر طلوع از جمله آثار با نگاه و رویکرد درک سخن چوب در هنر معرق است. این اثر ترکیبی از نقاشی طبیعت و انسان است که نیمی از ‏آن در چوب نقش بسته و هنرمند با نگاه جستجوگر آن را درک و نیم دیگر را به آن افزوده.‏
کوههایی در افق در امتداد دشتی وسیع و آسمانی که از تلالو خورشید صبح به زردی گراییده فضایی روحانی را ایجاد کرده . تنها کافی ‏بود هنرمند ملائک و مردی ایستاده بر بلندی، سرمست از این زیبایی و خورشیدی در افق را بر آن بیافزاید. زیبایی در هماهنگی این ‏ترکیب تا آنجاست که شکاف طبیعی پایین راست اثر بوسیله مرد تکمیل گشته و تابلو به تعادل می رسد.‏
این اثر به لحاظ تکنیکی یکی از آثار ویژه است چرا که در اجرای آن نیاز به برشهایی بسیار دقیق و بدون ایجاد خط برش ، در ابعاد بسیار ‏کوچک بود، که برای این منظور از شیوه ای خلاقانه استفاده گردید